Föreningen för Dig som seglar i Medelhavet "and beyond"
Kategori Båtköp

Hur mycket kan man lita på besiktningen?

Visad 33 gånger
2023-04-17 kl 18:56

I senaste Odyssey, nr. 1/23 finns en artikel, sid 34 om båtbesiktning och problemen med konsekvenserna av ett besiktningsresultat.  Där anges att ett borrprov togs 30cm snett akter om bogpropellern, "Hålet borrades först genom bordläggningens yttre plastskikt och sedan genom balsan i mellanskiktet". Jag arbetade på Forgus AB som inköpare och designer under från 1995 fram till konkursen -99 och kan garantera att ingen balsa finns (och skall inte finnas på någon båt!!) under vattenlinjen på en Forgus och har inte funnits så länge jag arbetade där. Vid konkursen hade vi 4 båtar i pipen men jag vet att det byggdes några båtar till efter -99 men om skrovet gjordes enligt våra specifikationer och gällande krav, av Lyse Plast så var det enkellaminat under vattenlinjen. Jag bistod Rolf Eliasson som hjälpte till med CE-certifieringen. Senare egenplastade båtar ur samma form kan eventuellt finnas men är inga Forgus i så fall.

Hans Wetterström har helt rätt att Forgus 37 är en mycket kraftigt byggd båt och Hugo Samuelsson (som startade Forgusvarvet 1973 och var ägare fram till -98) kunde glasfiber och visste vad han gjorde. Under vattenlinjen blev enkellaminat väldigt tjockt och följaktligen blev F37 en mycket stabil båt. Hugo ville att F37 skulle väga 7,5 ton (som de flesta i samma storlek!) men i verkligheten runt 9 ton. När vi borrade ur för ekolod blev pluggen 40-42mm tjock när det, enligt gällande CE-regler och vårt certifieringsbolag, Lloyd, bara krävdes 22mm!!

 

Dessutom har jag synpunkter på de konsekvenser som blir följden av ett fel som ingen vill ta ansvar för. Använder besiktningsmannen mätutrustningen som visar onormala värden borde man kunna begära en "second opinion". Det vill säga om felet inte är uppenbart så borde ytterligare en mätning, med annat instrument kunna krävas/göras. Detta med anledning av att dels är en båtbesiktning inte billig och dessutom kan ett båtmärke då få orättfärdigt dåligt rykte och sämre andrahandsvärde men också för de stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde båtägaren.

Det borde alltså vid ett besiktningsavtal skrivas in eller förhandlas fram att om ett värde är onormalt eller beror på omständigheter som inte vare sig besiktningsmannen eller båtägaren kan förklara eller är uppenbart borde en ytterligare mätning kunna krävas. (Mätfel kan bero på så mycket, kvaliten på mätapparaten, dåligt batteri, dåligt apparatunderhåll, inte rengjorda mätpunkter på apparat eller båt, handhavandefel m.m.)

 

 

Utanför min inlaga kan föjlande tilläggas.

Har erfarenhet av en Carter 30 som visade fukt vid mätning men vid kontroll visade det sig att vattentanken, som var integrerad, fanns innanför mätpunkten.

 

Jag är ingenjör och marknadsekonom, utbildad i data och suttit Tekniska kommiteén för SXK,V och arbetat som båtlivsutbildare för SXK m.fl. och besiktningsman för NFB. De senaste 15 åren har jag och min fru seglat i och fram och tillbaka till Medelhavet.

 
Svenska Kryssarklubbens Medelhavsseglare Box 1189  •  131 27 Nacka Strand
Tfn: 08-448 28 80
Kontakta oss via e-post

Kopplar upp chatten
skriver...

vill chatta med dig

Avböj Acceptera
Du har blivit utloggad
Ange lösenord